Mål for opplæringen

Etter å ha gjennomført opplæringen i klasse S skal elevene ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre beltemotor-sykkel på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

  • ivaretar egen og andres sikkerhet
  • gir god samhandling med andre brukere av naturen
  • tar hensyn til helse og trivsel
  • tar hensyn til natur og miljø
  • er i samsvar med gjeldende regelverket.
Sist oppdatert 06.11.2020