Generell informasjon - Klasse S

Røros Ressurs arrangerer opplæring til klasse S – snøscooter.

Vi gjennomfører vår opplæring med teorikurs i sørlig del av Trøndelag. Den praktiske gjennomføringen av opplæringen gjennomføres i Haltdalen i tilknytning til det militære øvingsområdet. Hos oss vil deltakerne bli godt ivaretatt, få en trygg og god opplæring av instruktører som har lang erfaring som instruktører med meget god pedagogisk bakgrunn. 

  Klasse S

Her ser du kart over øvingsområdet:

Øvingsområde


Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) i Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Haltdalen, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag

Våre kurs gjennomføres på helgebasis med start fredag kveld og avslutning søndag ettermiddag. Etter gjennomført kurs er det mulig å melde seg opp til avsluttende teoriprøve hos Vegvesenet. Det vil også være muligheter for overnatting og leie av scooter.

 

  • Kurset er obligatorisk. Du får ikke godkjent kurset dersom du er borte fra deler av det. Etter gjennomført obligatorisk kurs, melder Røros Ressurs inn ditt navn til Statens vegvesen.
  • Du søker Trafikktilsynet på eget søknadsskjema/nett for å avlegge teorieksamen etter obligatorisk opplæring klasse S. Søknaden inneholder blant annet krav til vandel, syn og helse. Søknadsskjema finnes på www.vegvesen.no Vi anbefaler at du søker i god tid før du planlegger å avlegge eksamen fordi behandlingstida kan variere.
  • Teoretisk eksamen gjennomføres hos Trafikktilsynet. For å få avlegge denne må du være fylt 16 år. Ved ikke-bestått teorieksamen kan ny prøve avlegges tidligst etter to uker.
  • Når teorieksamen er bestått, får du utstedt førerkort klasse S.
Sist oppdatert 15.02.2024