Fagskoler tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som ofte er tilrettelagt slik at man kan kombinere utdanningen med jobb. I NHO sitt kompetansebarometer for 2022 meldte 53 prosent av bedriftene at de manglet folk med fagskoleutdanning.

Det er særlig mangel på folk innenfor bygg- og anlegg, industrien og IKT. Også det offentlige mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, innenfor helse-, pleie - og omsorgsyrker.

– Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning. De 500 nye studieplassene blir viktige for å tette dette kompetansegapet, sier Borten Moe.

Her kan du lese Regjeringens pressemelding fra 21.2.2023