Om skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag (bygg og anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon), maritime fag (dekksoffiser og maskinoffiser), helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag.

THYF har 7 avdelinger spredt rundt om i Trøndelag – Ytre Namdal (Rørvik), Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Christian Thams (Løkken, Meldal) og Gauldal (Støren). Avdelingene er samlokalisert med videregående skoler. THYFs sentrale administrasjon er lokalisert ved Ole Vig videregående skole på Stjørdal.

THYF har til sammen litt i overkant av 1000 studenter. Mange av studentene går på stedbaserte heltidsutdanninger, men flertallet går på samlings-/nettstøttede utdanninger.

Skolen har et nært samarbeid med relevant arbeidsliv innen de ulike fagretningene vi tilbyr, og arbeidslivet er involvert blant annet i utarbeiding og revisjon av studieplaner, stiller seg til disposisjon for hospitering og utplassering fra studenter og bidrar med gjesteforedrag ved forespørsel.

Sist oppdatert 15.01.2021