Hva er THYF?

Fagskole, eller høyere yrkesfaglig utdanning, som utdanningsnivået nå omtales som i det nye lovverket som ble vedtatt av Stortinget sommeren 2018, er kortere, yrkesrettede utdanninger. Utdanningene har en varighet på mellom et halvt og to år, og er særpreget av at de gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) er den største offentlige fagskolen i Trøndelag. I 2018 ble det vedtatt å slå sammen de tekniske fagskolene i fylket under én samlet administrasjon.

THYF tilbyr i dag høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag (bygg og anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon), maritime fag (dekksoffiser og maskinoffiser), helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag.

Vi har sju avdelinger spredt rundt om i Trøndelag – Ytre Namdal (Rørvik), Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Chr. Thams (Løkken, Meldal) og Gauldal (Støren). Avdelingene er samlokalisert med videregående skoler. THYFs  administrasjon er lokalisert ved Ole Vig videregående skole på Stjørdal.

THYF har til sammen litt i overkant av 1200 studenter. Mange av studentene går på stedbaserte heltidsutdanninger, men flertallet går på samlingsbaserte og nettstøttede deltidsutdanninger.

Skolen har et nært samarbeid med ulike bedrifter, og arbeidslivet er involvert blant annet i utarbeiding og revisjon av studieplaner, stiller seg til disposisjon for hospitering og utplassering fra studenter og bidrar med gjesteforelesninger.

Sist oppdatert 03.01.2022