Kvalitetsledelsessystem

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har under utarbeidelse et eget kvalitetsledelsessystem.

Vi er underlagt krav i standarden DNVGL-ST-0029. 

THYF benytter følgende dokumentsystemer:

  • Public 360
  • Kvalitetsledelsessystem
  • Forbedringssystem
Sist oppdatert 22.12.2022