Kvalitetsledelsessystem

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har under utarbeidelse et eget kvalitetsledelsessystem.

Kvalitetsledelsessystem

Felles kvalitetsledelsessystem for Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) ligger nå tilgjengelig på egen kvalitetsportal. Portalen gir tilgang til dokumenter som inngår i kvalitetssystemet og meldinger (avvik, hendelser, forbedringsforslag, klager og varsling av kritikkverdige forhold).

OBS! Innhold i kvalitetsportal og eksternweb vil være under kontinuerlig arbeid i tiden frem mot sommerferien 2024!

Pålogging for ansatte via portal: https://thyf.dkhosting.no.

  • Trykk på lenken, og logg inn ved å velge Office 365-knapp. Velg deretter «din bruker» ved THYF.

Studenter og eksterne, f.eks. innleid personale, får tilgang til kvalitets- og meldesystemet via «eksternweb-løsning». Følg lenken: https://thyf-ekstern.dkhosting.no/ (NB! Det er ikke behov for pålogging).

THYFs kvalitetsledelsessystem tilpasses krav gitt i standarden DNV-ST-0029

Ledelsessystemet omfatter følgende dokumentsystemer:

  • Kvalitetsledelsessystem via kvalitetsportalen
  • Forbedringssystem for kvalitet (meldesystemer i kvalitetsportal)
  • Forbedringssystem HMS (via portal og direkte via TQM Enterprise)
  • Læringsplattform (LMS)
  • Public 360 arkivsystem
Sist oppdatert 28.05.2024