Ofte stilte spørsmål

Studentweb er ikke lenger operativt. Fra og med høsten 2023 innføres Visma InSchool (VIS). Der vil du kunne se personalia og dine karakterer. Mer informasjon om pålogging til VIS kommer.

Karakterutskrift, duplikat av vitnemål og bekreftelser bestiller du via dette skjemaet: 

https://forms.office.com/e/VQi9rDPHJx

Her finner du lenker til diverse søknad- og meldeskjema for deg som er student hos oss.


Mer informasjon knyttet til skjemaene finner du på fremsiden - Bli kjent med studiehåndboka - Søknadsskjemaer

Skjema for dokumentasjon av gyldig fravær eksamen

 Skjema for klage på karakterer eller generelle forhold

Skjema for studieavbrudd

Skjema for søknad om fritak

Skjema for søknad om permisjon

Skjema for søknad om tilrettelegging

Dette kan enten skyldes selve nettleseren du bruker eller innstillingene dine for informasjonskapsler/personvern i nettleseren din.

Nettlesere:

Bruk helst Google Chrome eller Mozilla Firefox. Canvas støtter de to siste versjonene av Chrome, Firefox, Edge og Safari. Internet Explorer støttes ikke.

Informasjonskapsler:

Feilen kan også skyldes innstillingene dine i nettleseren din. Åpne personverninnstillingene for nettleseren og sjekk at informasjonskapsler (cookies) for Canvas er tillat. Du kan evt tillate nettstedsporing ("cross-site tracking") for Canvas. Hvis ikke dette løser problemet røv en annen nettleser. Det er best å bruke Chrome eller Firefox.

Endring av gruppe i Canvas

Hvis du bytter grupper i Studentweb, tar det noe tid før endringen blir synlig i Canvas. Hvis du 2 døgn etter å ha meldt deg av en gruppe fremdeles ligger inne i gruppen i Canvas, må du ta kontakt med studiekonsulenten på emnet ditt.

Over her ser du et eksempel på kvittering fra Lånekassen.  

Vi får mange henvendelser som omhandler søknad om stipend og lån. Basert på erfaringer, kan vi komme med følgende gode råd:

For å få behandlet din søknad så hurtig og korrekt som mulig, er det svært viktig at du skriver:   

1) Riktig LÆRESTED (som er Trøndelag høyere yrkesfagskole)

2) Riktig STUDIESTED (som er avdelingen der du har fått plass)

3) Riktig UTDANNING (finn DITT studium)

Dette er valg du gjør inne i selve søknadsskjemaet. 

Forøvrig anbefaler vi at du setter deg godt inn i vilkårene for å få lån og stipend. Dette finner du på Lånekassens hjemmeside.


Her er direkte lenke til Lånekassens hjemmeside.

For enkelte av våre studier gjelder krav til skikkethet og krav om politiattest, jf. internforskriften kap. 3. 

Skikkethetsvurdering

En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetningene for å kunne utøve yrket. En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket. 

I følgende studier gjennomføres skikkethetsvurdering: 

 • Arbeid med de yngste barna
 • Barsel og barnepleie
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Rehabilitering
 • Helse, aldring og aktiv omsorg

 

Krav om politiattest

Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen. 

Les mer om krav til politiattest under det respektive studiet innen helse- og oppvekstfag. 

Når du skal søke studieplass ved THYF, gjøres det via Samordnaopptak.no

samordnaopptak.no

 Gå direkte til samordna opptak for mer informasjon her

Søknadsfristen for opptak til våre studier høsten 2024 er:

15. april

Søknadsfrist for støtte fra lånekassen er:

Høsthalvår: 15. november

Vårhalvår: 15. mars

Utdanningen er kostnadsfri, men studentene må selv dekke utgifter til læremateriell, PC og opphold til samlinger. Trøndelag høyere yrkesfagskole har for tiden ingen studie- eller semesteravgift.

En fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr kortere, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående skole. Fagskoleutdanning er i seg selv en avsluttende utdanning. 

Høyere yrkesfaglig utdanning gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Du kan ta 30, 60 eller 120 studiepoeng. Flere og flere utdanninger er tilrettelagt som nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at du kan kombinere studier med jobb. Du kan også velge å studere på fulltid. Etter fullført utdanning vil du oppnå en fagskolegrad eller høyere fagskolegrad

 • 120 studiepoeng gir en høyere fagskolegrad
 • 60 studiepoeng gir en fagskolegrad
 • 30 studiepoeng er et fagskolestudium

Les mer om fagskolegrader på utdanning.no sin hjemmeside.  

Om det står i vitnemålet at fagbrevet er bestått, trenger du ikke laste opp fagbrevet.

Ja, du kan likevel søke om opptak til fagskoler. Hvis du skal ta fag-/svenneprøve etter søknadsfristen, må du laste opp dokumentasjon på dette.

Fagskolene har tidligere fått informasjon om oppmelding på fag-/svenneprøve direkte i Vigo. Vi har ikke tilgang til denne type data på dette tidspunkt, og vil dermed kreve at søker laster opp dokumentasjon i søknaden sin.  

Når det kommer til vurdering av betinget opptak, åpner vi på nettsidene våre opp for følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse fra fagopplæringa på oppmelding, eller
 • Kopi av lærekontrakt

 

Over her ser du et eksempel på kvittering fra Lånekassen.  

Vi får mange henvendelser som omhandler søknad om stipend og lån. Basert på erfaringer, kan vi komme med følgende gode råd:

For å få behandlet din søknad så hurtig og korrekt som mulig, er det svært viktig at du skriver:   

1) Riktig LÆRESTED (som er Trøndelag høyere yrkesfagskole)

2) Riktig STUDIESTED (som er avdelingen der du har fått plass)

3) Riktig UTDANNING (finn DITT studium)

Dette er valg du gjør inne i selve søknadsskjemaet. 

Forøvrig anbefaler vi at du setter deg godt inn i vilkårene for å få lån og stipend. Dette finner du på Lånekassens hjemmeside.


Her er direkte lenke til Lånekassens hjemmeside.

For enkelte av våre studier gjelder krav til skikkethet og krav om politiattest, jf. internforskriften kap. 3. 

Skikkethetsvurdering

En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetningene for å kunne utøve yrket. En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket. 

I følgende studier gjennomføres skikkethetsvurdering: 

 • Arbeid med de yngste barna
 • Barsel og barnepleie
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Rehabilitering
 • Helse, aldring og aktiv omsorg

 

Krav om politiattest

Ved utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, eller andre sårbare grupper som del av praksisstudier eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten legger fram politiattest ved opptak eller i løpet av utdanningen. 

Les mer om krav til politiattest under det respektive studiet innen helse- og oppvekstfag. 

Det er mye formelt som må være på plass når du skal søke studieplass. Kanskje er det lenge siden du satt på skolebenken. Kanskje er det utfordringer med digitalisering av f.eks. vitnemål som er bøygen. Det finnes heldigvis hjelp å få. 

Du er velkommen til å kontakte oss. Kontakt studieadminstrasjonen på postmottak.thyf@trondelagfylke.no eller ring oss på 74174000 og be om å bli satt over til fagskolens studieadministrasjon. Vi holder til på Stjørdal. 

Dersom du trenger karriereveiledning utover dette, kan du ta kontakt med  Karrieresenteret. De har gode veiledere som gjerne bistår. 

Karrieresenteret har fysiske kontor i Trondheim, Verdal og Namsos. 
Trondheim: Vår Frue gt. 1-3
Verdal: Vektargata 7
Namsos: Søren R. Thornæs vei 11

Sist oppdatert 08.04.2024