Visjon, mål og kvalitetspolitikk

Visjon

Framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet

Hovedmål

THYF skal tilby studenter relevant kompetanse med høy kvalitet som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet og som fyller arbeidslivets nåværende og framtidige kompetansebehov.

Les mer om visjon, mål og kvalitetspolitikken her.

Sist oppdatert 07.08.2020