Styringsdokument, strategi, visjon og verdier

Visjon

Framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet.

Verdier

  • Tilgjengelig
  • Relevant
  • Offensiv

Samfunnsoppdraget

THYF er et redskap i Trøndelag fylkeskommunes arbeid med å gi trøndersk samfunns- og arbeidsliv riktig kompetanse. THYF er også ved behov et tilsvarende redskap for nasjonale myndigheter.

THYF skal tilby etter- og videreutdanning til personer som enten har fagbrev eller som har lang arbeidserfaring på et gitt område. Utdanningen skal være praksisnær og gi studenten samfunns-/arbeidsrelatert kompetanse som hen kan ta i bruk uten ytterligere opplæringstiltak. Studietilbudet skal være tilgjengelig for alle i målgruppa uavhengig av hvor i landet de bor. 

Les mer i dokumentene under: 

Styringsdokument vedtatt av THYF-styret 29.3.2023

Strategi THYF 2023-2026

Rollebeskrivelse utdanningsleder

Rollebeskrivelse for utdanningsleder

Sist oppdatert 19.06.2023