Styret

Styret er det øverste styringsorganet for THYF. Det har ti medlemmer. Tre av disse blir valgt av Fylkestinget, LO, NHO, KS, de tilsatte og studentene har en representant hver, og to representanter blir pekt ut av Fylkesdirektøren. Styret er blant annet ansvarlig for skolens utdanningstilbud og at studentene har gode studievilkår.

Trøndelag høyere yrkesfagskoles styre har følgende medlemmer og varamedlemmer:

Styreleder

Kari Anita Furunes, oppnevnt av fylkestinget

Nestleder

Per Olav Skurdal Hopsø, oppnevnt av fylkestinget

Medlemmer

Hanne Moe Bjørnbeth, oppnevnt av fylkestinget
Kirsten Indgjerd Værdal, fylkesrådmannen
Vegard Iversen, fylkesrådmannen
Annikken Kjær Haraldsen, KS
Tone A. Vorseth Graneggen, LO
Tord Lien, NHO
Tommy Raaen, studentrepresentant
William Eide, tilsattrepresentant

Varamedlemmer

Siri Holm Lønset, oppnevnt av fylkestinget
Torgeir Strøm, oppnevnt av fylkestinget
Lill Harriet Sandaune, oppnevnt av fylkestinget
Even Ystgård, fylkesrådmannen
Anne Elisabeth Djupvik, fylkesrådmannen
Åse Aspås, KS
Kristine Svendsen, LO
Anne Mette Moen, NHO
John Magne Reiakvam, studentrepresentant
Geir Gotaas, tilsattrepresentant

Vedtekter

Vedtatte styrevedtekter for Trøndelag høyere yrkesfagskole.pdf

Vedtatt av Fylkestinget 17.06.2020

Sist oppdatert 04.03.2022