Styret

Styret er det øverste styringsorganet for THYF. Det har ti medlemmer. Tre av disse blir valgt av Fylkestinget, LO, NHO, KS, de tilsatte og studentene har en representant hver, og to representanter blir pekt ut av Fylkesdirektøren. Styret er blant annet ansvarlig for skolens utdanningstilbud og at studentene har gode studievilkår.

Trøndelag høyere yrkesfagskoles styre har følgende medlemmer og varamedlemmer:

Styreleder

Lill Harriet Sandaune, oppnevnt av fylkestinget

Nestleder

Ingvill Dalseg, oppnevnt av fylkestinget

Medlemmer

Lars Myhr Sandlund, oppnevnt av fylkestinget
Nina Hoseth, seksjonsleder Avd.utdanning, seksjon regional kompetanse
Even Ystgård, direktør Avdeling plan, næring og kulturminner
Annikken Kjær Haraldsen, KS 
Tone A. Vorseth Graneggen, LO
Jan-Åge Sneve Gundersen, NHO 
Torkild Sørøy, dekksoffiser 2.år, studentrepresentant
John Erik Lium, ansatterepresentant

Varamedlemmer

Kari Anita Furunes, oppnevnt av fylkestinget
Vegard Sem, oppnevnt av fylkestinget
Anna Almli, oppnevnt av fylkestinget

Åse Aspaas - KS
Kristine Svendsen, LO 
Marte Løvik, NHO 
Even Daniel Klauert Aasbakk, elkraft 2.år, studentrepresentant
Ansattrepresentant - navn kommer

Vedtekter

Vedtatte vedtekter for styret for Trøndelag høyere yrkesfagskole.pdf

Vedtatt av Fylkestinget 18.10.2023

Sist oppdatert 17.11.2023