Styret

Trøndelag høyere yrkesfagskoles styre har følgende medlemmer og varamedlemmer:

Styreleder

Kari Anita Furunes, oppnevnt av fylkestinget

Nestleder

Terje Sørvik, oppnevnt av fylkestinget

Medlemmer

Hanne Moe Bjørnbeth, oppnevnt av fylkestinget
Kirsten Indgjerd Værdal, fylkesrådmannen
Vegard Iversen, fylkesrådmannen
Annikken Kjær Haraldsen, KS
Tone A. Vorseth Graneggen, LO
Tord Lien, NHO
Marius Solstad Aarvik, studentrepresentant
Marit Wang Eriksen, tilsattrepresentant

Varamedlemmer

Siri Holm Lønset, oppnevnt av fylkestinget
Torgeir Strøm, oppnevnt av fylkestinget
Lill Harriet Sandaune, oppnevnt av fylkestinget
Even Ystgård, fylkesrådmannen
Lisbeth Gederaas, fylkesrådmannen
Åse Aspås, KS
Kristine Svendsen, LO
Anne Mette Moen, NHO
Ronny Buland, studentrepresentant
Stig Arne Jakobsen, tilsattrepresentant

Sist oppdatert 09.02.2021