Styret

Styret er det øverste styringsorganet for THYF. Det har ti medlemmer. Tre av disse blir valgt av Fylkestinget, LO, NHO, KS, de tilsatte og studentene har en representant hver, og to representanter blir pekt ut av Fylkesdirektøren. Styret er blant annet ansvarlig for skolens utdanningstilbud og at studentene har gode studievilkår.

Trøndelag høyere yrkesfagskoles styre har følgende medlemmer og varamedlemmer:

Styreleder

Kari Anita Furunes, oppnevnt av fylkestinget

Nestleder

Per Olav Skurdal Hopsø, oppnevnt av fylkestinget

Medlemmer

Hanne Moe Bjørnbeth, oppnevnt av fylkestinget
Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan, næring og kulturminner
Vegard Iversen, direktør for utdanning
Annikken Kjær Haraldsen, KS
Tone A. Vorseth Graneggen, LO
Kristin Kulseth, NHO
Anders Markhus, studentrepresentant
William Eide, tilsattrepresentant

Varamedlemmer

Siri Holm Lønset, oppnevnt av fylkestinget
Torgeir Strøm, oppnevnt av fylkestinget
Lill Harriet Sandaune, oppnevnt av fylkestinget
Even Ystgård,  Trøndelag fylkeskommune
Anne Elisabeth Djupvik, Trøndelag fylkeskommune
Åse Aspås, KS
Kristine Svendsen, LO
Anne Mette Moen, NHO
Stein-Arne Falch Pedersen, studentrepresentant
Geir Gotaas, tilsattrepresentant

Vedtekter

Vedtatte styrevedtekter for Trøndelag høyere yrkesfagskole.pdf

Vedtatt av Fylkestinget 17.06.2020

Sist oppdatert 16.02.2023