Årets studentundersøkelse for fagskolestudenter

Er du fagskolestudent? Da skal du ha mottatt en e-post med lenke til undersøkelsen. Du kan også motta lenke på SMS ved å følge instruksjonene på nettsidene til NOKUT. Undersøkelsen stenges 16. mai.

For sjette gang kan norske fagskolestudenter svare på spørsmål om studiehverdagen sin i NOKUTs årlige undersøkelse Studiebarometeret for fagskolestudenter.

– Fagskolesektoren har utviklet seg mye og raskt de siste årene. Derfor er det spesielt viktig med god informasjon om hvordan studentene opplever kvaliteten i utdanningene sine. Svarene som studentene gir i Studiebarometeret, gir et unikt innblikk i nettopp dette. Det er viktig kunnskap for fagskolene, NOKUT, myndighetene og samfunnet for øvrig, sier NOKUTs analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.Ca. 24 000 fagskolestudenter, fordelt på over 800 utdanningstilbud ved 56 fagskoler, kan nå bidra med tilbakemeldingene sine til fagskolene.

– Jeg håper mange tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Vi vet at Studiebarometeret blir brukt godt av fagskolene i kvalitetsarbeidet deres, og dette er en veldig god mulighet til å påvirke kvalitetsutviklingen i utdanningen man går på. Jeg gleder meg allerede til vi skal legge frem og diskutere resultatene til høsten, sier Skodvin.

Klikk her for å lese mer på NOKUTs hjemmeside.