Fagrådsmøte med reiselivsbransjen

Fagråd Reiseliv, samling på Ersgard 240424.jpg
Fagråd reiseliv samlet på Ersgard 24. april 2024. F.v.: Maja Størseth (reiselivsstudent), Inger-Marie Nordback (faglærer reiseliv THYF), Kristine Sakshaug (Øyna kulturlandskapshotell), Karin Fuglem (Trøndelag Reiseliv), Øystein Kvåle (utdanningsleder i THYF), Are Hilstad (MiST, Orkla Industrimuseum), Grete Sørebø (Ersgard), Eivind Biong (Røros hotell) og Eldfrid Fjøsne (Oppdal vgs). Foto: Elin Kolden, THYF

THYFs første fagrådsmøte sammen med reiselivsbransjen ble en suksess. Seks bedrifter ble invitert til det første møtet for å bidra til å utvikle THYFs satsing innen mat- og reiselivsfag.

THYF etablerer nå fagråd innenfor alle sine utdanningsområder. Fagrådene er fagskolens forlengede arm ut i næringslivet og skal bidra til at THYFs studier har riktig kvalitet og reflekterer arbeidslivets behov for høyere yrkesfaglig utdanning. Fagrådene skal også bidra med rådgiving i arbeidet med oppdatering av studieplaner og utvikling av kvaliteten i THYFs utdanninger og studentenes læringsmiljø.