Flere søkere enn plasser

Søknadsfristen til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) i år var 20.april. Tallenes klare tale viser at fagskolen er populær!

Trøndelag høyere yrkesfagskole tilbyr bl.a. fagskoletilbudet ELKRAFT på tre studiesteder; som deltidstilbud ved THYF Steinkjer og THYF Chr.Thams og på heltid ved THYF Trondheim. Årets søkertall viser at det er 166 førstevalgssøkere til 85 studieplasser. 

Det er svært gode søkertall til Trøndelag høyere yrkesfagskole i år. Det nye tilbudet innen Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer har to søkere pr. studieplass. Vi ser generelt at deltidstilbudene er veldig populære; da kan man kombinere jobb med studiepoenggivende kompetanseheving. 

Her finner du en fersk oversikt. 

Samordna opptak | Trøndelag i tall (trondelagitall.no)