Nytt fra studieadministrasjonen

Informasjon om lån og stipend fra Lånekassen, nedetid Canvas, vitnemål og karakterutskrift.

Lånekassen

Emne- og eksamensdata til Lånekassen vil bli rapportert fra oss senest 15. august. Noen vil kanskje motta brev fra Lånekassen med informasjon om at dere er forsinket i utdanningen. Dette vil i de fleste tilfeller skyldes at innrapporteringen skjer samtidig med studiestart.

Lånekassen og nye studenter

Vi kan ikke rapportere inn nye studenter til Lånekassen før etter første studiedag. Det betyr at man ikke vil få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen før etter 17. august.

Nedetid Canvas

På grunn av overgang til nye studieadministrative systemer vil alle studenter miste tilgangen til Canvas i en periode etter 31. juli. Forhåpentligvis vil alle få tilgang igjen i løpet av første uka i august. Dersom du har behov for fagstoff i denne perioden anbefaler vi at du laster det ned fra Canvas før 31. juli. 

Vitnemål

Fagskolestudenter får ikke elektroniske vitnemål i Vitnemålsportalen. Vitnemål til avgangsstudenter sendes ut per post i løpet av juni. 

Hilsen Studieadministrasjonen