Ledige undervisningsstillinger

Vi har spennende undervisningsstillinger ledige i fagskolen, og vi trenger flere dyktige fagfolk! Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for utdanningsmyndighetene.

Som en følge av det ble sju fagskoler i Trøndelag i 2020 slått sammen til én skole med tilbud om høyere utdanning til fagfolk som vil fordype seg i faget ut over fagbrev. Skolen har nå mer enn 1200 studenter fordelt på sju studiesteder fra sør til nord i fylket. 90 faglærere sørger for at studentene får relevant kompetanse som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet. I tråd med vår visjon «Framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet» skal opplæringen dekke arbeidslivets nåværende og fremtidige kompetansebehov, der vi samarbeider tett med aktører i ulike bransjer for å kunne gi våre studenter et godt studieinnhold. 

Vi søker nå etter flere kolleger:

Maskinteknisk drift, søknadsfrist 15.8.

Annonse - Webcruiter

Dekk- og maskinoffiser, søknadsfrist 11.8.

Annonse - Webcruiter

Elektrofag, søknadsfrist 28.8.

Annonse - Webcruiter