Ledige faglærerstillinger

Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for utdanningsmyndighetene. Som en følge av det ble sju fagskoler i Trøndelag i 2020 slått sammen til én skole med tilbud om høyere utdanning til fagfolk som vil fordype seg i faget ut over fagbrev. Skolen har nå mer enn 1200 studenter fordelt på sju studiesteder fra sør til nord i fylket. 90 faglærere sørger for at studentene får relevant kompetanse som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet. I tråd med vår visjon «Framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet» skal opplæringen dekke arbeidslivets nåværende og fremtidige kompetansebehov, der vi samarbeider tett med aktører i ulike bransjer for å kunne gi våre studenter et godt studieinnhold.

Vi søker nå etter flere faglærere. 

Faglærer Yrkesrettet kommunikasjon - arbeidssted THYF Stjørdal Søknadsfrist 31.5.22
Faglærer Prosessingeniør - arbeidssted THYF Chr.Thams på Løkken. Søknadsfrist 5.6.22