Påmelding til kurs: energioperatør

energioperator.jpg

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning.

I arbeidet stilles det derfor strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet.

I dette kursprogrammet er det lagt vekt på de rammefaktorene som gjelder drift, sikkerhet- og digital kompetanse.

Trøndelag høyere yrkesfagskole avdeling Steinkjer tilbyr denne utdanningen i samarbeid med Energi Norge og Kompetanse Norge. Programmet finansieres av ekstraordinære midler fra regjeringen som disponeres av Kompetanse Norge. Det påløper dermed ingen kostnader for deltagerne.

All påmelding skjer til følgende e-post innen 18. oktober 2020, postmottak.steinkjerfagskole@trondelagfylke.no.

Les mer om studiet her.