Ny søknadsfrist til spekevareproduksjon

F.v. faglærer THYF Anette Dybvik, fabrikksjef Jan Tore Flak og opplæringsansvarlig Grilstad Cecilie Simensen.jpg
F.v. lektor Anette Dybvik, THYF Trondheim, fabrikksjef Jan Tore Flak og opplæringsansvarlig Cecilie Simensen, Grilstad. Foto: Karoline Pettersen, Lykt Foto & Film

Spekevareproduksjon er et bransjeprogram med 30 studiepoeng. Studiet er gratis og spesielt rettet mot fagarbeidere som jobber i kjøttbransjen.

Fabrikksjef Jan Tore Flak sier at behovet for denne utdanningen er stort i kjøttbransjen. Ikke minst fordi man ser at i løpet av den nærmeste ti-årsperioden vil mange av fagarbeiderne gå over i pensjonistenes rekker. 

 – Vi håper at vi gjennom denne utdanningen skal vi få tilfang på nye potensielle medarbeidere med god kompetanse, sier Flak, som legger til at studiet også vil være relevant for egne ansatte som kan få kompetransepåfyll.

­– Vi har mange medarbeidere med god realkompetanse og gjennom dette studiet kan de få kompetansen sin «godkjent på papir». Med andre ord en vinn-vinn-situasjon, sier Flak.

Lektor Anette Dybvik er glad for at Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har hatt et godt samarbeid med Grilstad og Nortura i etableringen av dette nye tilbudet.

– Det er bransjen selv som har kompetansen, og dermed er det viktig at bedriftene har bidratt i utviklingen av studieplan og opplegg for gjennomføring, sier Dybvik.

Spesialisert del av bransjen
Produksjon av spekemat er en svært spesialisert del av norsk kjøttbransje. Å lage god spekemat er en komplisert og kostbar øvelse.

– Man må ha både kunnskap og innsikt i kjøttets kjemi, om tilsetnings- og hjelpestoffer og prosessen som foregår i råvarene. Dessuten trenger man kunnskap i å optimalisere produksjonsprosessene og å beherske den teknologien som benyttes i klimastyringen frem til ferdig produkt. Digitalisering og robotisering benyttes også i stadig større grad i produksjonen. Dette krever godt utdannede fagarbeidere, sier Jan Tore Flak.

Godt fornøyde ansatte
Tillitsvalgt Dan Rønning ved Grilstad er meget godt fornøyd med at man har fått til et samarbeid med THYF på dette studiet.

 – Vi makter ikke å få til dette alene. Vi trenger kompetansen som bidrar til utdanning og kompetanseheving og det studiet THYF har kommet opp med er veldig bra, sier Rønning.