Statsrådsbesøk

I august hadde vi besøk av statsråd Ola Borten Moe. Han var på besøksrunde til flere av landets fagskoler. Statsråden fikk en presentasjon av Trøndelag høyere yrkesfagskole med omvisning på studiested Trondheim.

Faglærer i maritime fag Andor Mikkelhaug demonstrerer simulatoren for statsråd Ola Borten Moe.

Ved THYF Trondheim har vi bl.a. elektro-lab, meierilab og flere skipssimulatorer. 
Rektor Svein Ove Dyrdal ledet bes√łket sammen med THYFs styreleder Kari Anita Furunes.