Studentaktivitet

Studenter i rør.jpg
Foto: THYF

Det å være student i fagskolen innebærer mer praktisk tilnærming i faget. Studentene er ofte på ekskursjoner, på befaringer og bedriftsbesøk.

Andreårsstudentene på Anlegg ved THYF Stjørdal har vært på befaring. De fikk gå inn i røret og se hvordan mikrotunnelering under jernbanen og E6 foregår. Det er Olimb Anlegg som utfører denne spesielle jobben for Hæhre entreprenør på prosjektet Ny E6 Kvithammar – Åsen. Ett 2000mm spesialarmert betongrør for overvann presses inn i løsmassene under jernbanen og E6, slik at trafikken kan gå som normalt på jernbane og E6 i anleggstiden.