Nye studier under utvikling

shutterstock_1841480920 turist.jpg

Vår visjon er "Framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet". Når vi nå har søkt godkjenning (akkreditering) av hele fem nye studietilbud, er det for å levere på et udekket behov i arbeidslivet.

I arbeidet med å utvikle nye studier må vi samhandle med arbeidslivet. Det er et spennende og krevende arbeid som tar tid. To ganger i året har NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) søknadsfrister for å søke slik akkreditering. Den 15.september i høst sendte vi inn hele fem søknader. Disse er: 

• Ortopediteknikk – 120 studiepoeng, nettbasert med samlinger

• Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet – 120 studiepoeng, nettbasert med samlinger

• Ledelse landbasert akvakultur – 60 studiepoeng, nettbasert med samlinger

• Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer – 60 studiepoeng, nettbasert med samlinger

• Bransjeprogram: Spekevareproduksjon – 30 studiepoeng, nettbasert med samlinger

Disse studiene vil bli opptaksklare høsten 2022, forutsatt akkreditering fra NOKUT.