Nytt om eksamen

streik.jpg
(Foto: Hilde Rømo Fresvig)

De siste avklaringene om eksamen i den videregående skolen har kommet. Det blir ikke gjennomført ikke-skriftlige eksamener. Privatisteksamen blir arrangert som planlagt, men med smitteverntiltak.

Tirsdag 21. april ble det klart at regjeringen avlyser ikke-skriftlige eleveksamener. Slik kan fylkeskommunene fokusere på å få gjennomført så mange privatisteksamener som mulig.

Dette gir samtidig skolene muligheten til å ha fullt fokus på å sikre standpunktvurdering av elevene.

Samtidig ble det klart at årets privatisteksamener skal gjennomføres som planlagt. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om smittevern for privatisteksamen. Den sier noe om avstand mellom kandidatene og hygiene.