Musikk, dans og drama

Du velger fordypning innen

 • dans
 • drama
 • musikk

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • musikkutøvelse, individuelt og i samspill
 • danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
 • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • teoretiske fag

Du bør være

Avhengig av din fordypning:

 • musikalsk og god til å synge eller spille et instrument
 • god i en form for dans
 • interessert i å spille roller og stå på en scene
 • innstilt på å øve mye, alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden
 • kreativ

Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår 

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning 

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 

 • danser, koreograf eller dansepedagog 
 • sanger, musikkpedagog eller musikkterapeut 
 • skuespiller, scenograf eller dramaturg

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • teatre eller operahus
 • orkestre, konsertscener eller band
 • sykehjem eller skoler

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Dans

  Vg2 Drama

  Vg2 Musikk

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no