Design og håndverk / medieproduksjon


På Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor programområdet du valgte på Vg1.

Du lærer

 • tradisjonelle håndverksfag
 • bruk og utforming av ulike materialer
 • utvikling av ideer til ferdig produkter
 • design og visuelle uttrykk
 • videreutvikling av kreative ferdigheter
 • kunst og kultur

Du bør være

 • kreativ
 • estetisk anlagt
 • interessert i å arbeide med hendene
 • interessert i visuelle uttrykksformer
 • nøyaktig

Du kan bli

 • aktivitør, blomsterdekoratør eller frisør
 • urmaker, gull- eller sølvsmed
 • buntmaker, bunadtilvirker eller kjole- og draktsyer
 • møbelsnekker, treskjærer eller orgelbygger
 • keramiker, skomaker eller smed
 • interiørkonsulent eller utstillingsdesigner
 • fotograf, mediedesigner eller mediegrafiker

Arbeidssteder

 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • forskjellige typer forretninger
 • industribedrifter eller servicebedrifter
 • skole, SFO eller helseinstitusjoner
 • multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Vg1 Design og håndverk

  Vg1 Medieproduksjon

 • Andre år

  Vg2 Aktivitør

  Vg2 Blomsterdekoratør

  Vg2 Børsemaker

  Vg2 Båtbyggerfag

  Vg2 Design og duodji

  Vg2 Design og gullsmedhåndverk

  Vg2 Design og tekstil

  Vg2 Design og trearbeid

  Vg2 Frisør

  Vg2 Interiør og utstillingsdesign

  Vg2 Pianostemming og pianoteknikk

  Vg2 Smed

  Vg2 Ur- og instrumentmaker

  Vg2 Medieproduksjon

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no