Bli bergtekniker!

Nye tekniske og miljømessige krav krever at du som fremtidig mellomleder i bergindustri og anleggsbedrifter får nødvendig oppdatert kompetanse og kan møte nye utfordringer knyttet til skjerpede krav i lovverk, anvendte standarder og bransjepraksis.

Har du relevant fagbrev, kan du nå styrke kompetansen din ved å studere ved siden av jobb. Studiet bergteknikk tilbys som et nettbasert studium med samlinger over 3,5 år, alternativt som et heltidsstudium over 2 år. 

 Les mer her:
https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studier/Bergteknikk/

Søknadsfrist 15. april!