Bergteknikk

mineralstein.jpg

Bergteknikeren vil ha allsidige kunnskaper innenfor alle bransjer av norsk bergverksdrift, både industrimineraler, byggeråstoffer, naturstein, malmer og kull. Studenten vil også få solid kunnskap innenfor tunneldrift og andre tyngre anleggsprosjekter. 

Bergteknikeren har kompetanse til å gå inn i stilling som formann/stiger i bergverks- og anleggsbedrifter.
Nye tekniske- og miljømessige krav krever at ansvarlig utførende får nødvendig oppdatert kompetanse. Også endring i lovverket stiller skjerpede krav for å få utføre slikt arbeid.

Utdanningen gir mulighet for generell studiekompetanse. Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetansen slik at den oppfyller krav til opptak ved videre studier i geologi og bergteknikk ved NTNU.

Det tas ikke opp studenter høsten 2024. 

Studiested

THYF Stjørdal 

Studieplan 

Studieplan Bergteknikk heltid og deltid Stjørdal 2023

 

Skole/heltid eller nett/deltid

120 studiepoeng

Sist oppdatert 22.02.2024