Prosjekt- og anleggsledelse i bygg og anleggsbransjen

Bilde anleggsteknikk2 shutterstock.jpg
Foto: Shutterstock

Dette bransjeprogrammet er et tilbud gjennom Industrifagskolen. Det er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og som kan kombineres med fulltidsjobb.

Studiet gir deg bl.a. økt kunnskap om:

 • Kvalitet og økonomi
 • HMS
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Regelverk
 • Standarder, ulike kontraktstyper og entrepriseformer
 • Tids- og ressursplanlegging
 • Kvalitetssikring og rapportering

 

Målgruppen er primært fagarbeidere i bygg- og anleggsbedrifter som arbeider direkte i produksjon, men også personell som har en lederrolle som bas. Personell som i dag jobber som prosjektledere vil også ha stort utbytte av studiet. 

Emner:

 • Prosjektadministrasjon (6 studiepoeng)
 • HMS/Kvalitet (4 studiepoeng)

Organisering: 

 • Forkurs 2x2 dager 
 • To samlinger á tre dager 
 • Innlevering av prosjektoppgave som eksamen

 

Studieplan

Studieplan Prosjekt- og anleggsledelse bransjeprogram

Samlingsplan

Forkurs
Uke 14 - onsdag 3. og torsdag 4. april 2024
Uke 16 - onsdag 17. og torsdag 18. april 2024

1. samling
Uke 21 - tirsdag 21. mai, onsdag 22. mai og torsdag 23. mai

2. samling
Uke 24 - tirsdag 11. juni, onsdag 12. juni og torsdag 13. juni

Eksamen
Innleveringsfrist prosjektoppgave 1. juli 2024.
Sensurering av eksamen skjer i august måned;  uke 32 - 34.  

Studiested

THYF Gauldal 
Basmoen 1, Støren

Søknadsfrist 

Søndag 17. mars 2024. 

Kostnader

Studiet har ingen studieavgift, men utgifter til reise, opphold, bøker, PC etc, må bekostes av deg som student. 
 

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til våre studier er:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen relevante fagområder
 • eller generell studiekompetanse
 • eller realkompetanse

Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Realkompetanse

Har du praksis og/eller utdanning som kan kompensere for opptakskravet til et studium, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansen må være relevant for studiet du søker opptak til, og må gi deg de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er definert som de samla kunnskapene du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på en annen måte.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering av dine kvalifikasjoner til det spesifikke studiet du søker om opptak til. For å få tilbud om studieplass må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud om plass etter ordinære rangeringsregler.

Kriterier for godkjent realkompetanse:

 • Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret
 • Du må ha minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og Vg2 (videregående kurs) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger)

 

10 studiepoeng

 

Samlingsbasert/deltid

Sist oppdatert 18.03.2024