Kurs: Dekksoffiser D5 til D3

Kurset gir teorigrunnlag til kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 3 (D3) og er beregnet i hovedsak for sjøfolk som står i fast arbeid, ikke har mulighet for å gå på fagskole og som har behov for å oppgradere sitt D5-sertifikat.

Kurset er i direkte samsvar med STCW – 78 med endringer tabell A-II/1 og STCW A-II/2. Kurset vil allikevel holde seg begrenset oppad til dekksoffiser klasse 3 og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 3.  Kurset krever høy grad av egeninnsats fra deltakerne. Undervisningen legges opp med begrensinger i forhold til ansvarsområdet til en offiser/kaptein på nivå D3. Dette vil si at det for eksempel ikke vil være prøving eller undervisning på ledelsesnivå på skip over 3000 tonn på dette kurset.

Kursets emner

Funksjon 1 - Navigering (inklusive engelsk)
Funksjon 2 - Lasting, lossing og stuing
Funksjon 3 - Kontroll med skipets drift og omsorg for personer om bord

Alle tre emnene har avsluttende eksamener på siste obligatoriske samling.

Hvilket sertifikat gjelder teorien til dette kurset for?

I Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk kan du lese mer. Her er spesifikt fra § 26, pkt 3):  Innehaver av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 3 som er fylt 20 år, og har minst 36 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på sjøgående skip med bruttotonnasje 500 eller mer, kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje opp til 3000. Denne fartstiden reduseres til 24 måneder dersom minst 12 måneder opptjenes som overstyrmann på skip med bruttotonnasje 500 eller mer. 

Lenke til forskriften finner du her.

Organisering

Kurset er bygget opp som et nettkurs med samlinger. Samlingene er på THYF studiested Ytre Namdal i Rørvik i Nærøysund kommune. Fire av seks samlinger er obligatoriske. Igangsetting av kurset betinger minimum 8 deltakere. 

Samlingsuker

2024 - Kull 2

4. samling: Uke 5
5. samling: Uke 15
6. samling: Uke 21 (obligatorisk eksamenssamling)

2024 - Kull 3
1. samling: Uke 34 (obligatorisk)
2. samling: Uke 40
3. samling: Uke 48

2025 - Kull 3
4. samling: Uke 5
5. samling: Uke 15
6. samling: Uke 21 (obligatorisk eksamenssamling)

Samlingsplan og emneplan

Samlingsplan D3 2023-2024

Emneplan D3 2023-2024

Samlingsplan D3 2024-2025

 

Opptakskrav

Søkere må ha minimum ha dekksoffiserssertifikat klasse 5 (D5) samt minst ett års erfaring på sertifisert fartøy (skip over 15 meters lengde). Dokumentasjon (sertifikat, attester m.v.) må sendes sammen med søknaden. 

Krav til dokumentasjon


All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.

Kursavgift

Pris kr 75 000,-
10% rabatt for offiserer i rederi som er medlemmer av kystrederiene.no 

Prisen inkluderer kun teorikravene jf grunnlaget for å kunne løse D3-sertifikat. Litteratur/bøker, reiser og opphold kommer utenom. Søkeren selv er ansvarlig for å ha gyldige sikkerhetskurs, medisinsk behandling og radiosertifikat den dagen man skal søke om D3-sertifikat (noe man har ved søkertidspunktet jf krav om gyldig D5-sertifikat). Slik opplæring blir ikke gitt på dette kurset. Heller ikke oppdatering om noen har kurs som går ut på dato under kursets varighet.

 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 30.04.2024. Det vil åpnes for å søke den 18.04 klokken 13.00. Skjema for lokalt opptakt skal brukes når du søker

VIKTIGE FORBEREDELSER TIL DELTAKERNE

Når du får bekreftet plass, må du sette deg inn i samlingsplanen og starte planleggingen;  ordne fri, søke permisjon, bytte vakt e.l  Du må sikre at du kommer på samlingene. Fravær fra en obligatorisk samling vil medføre at du ikke blir kvalifisert til å kunne ta eksamen og dermed mister du muligheten for å få kurset bestått.

 

 

 

Sist oppdatert 28.05.2024