Ledelse i havbruksoperasjoner

Servicebåt_Iver 23.jpg

Studiet skal utdanne personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring. Utdanningen skal bidra til en økt formalkvalifikasjon der ledelse, sikkerhet og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringen.
Samlingene kan legges til Frøya forutsatt tilstrekkelig antall studenter. 

Studiested

THYF Ytre Namdal i Rørvik - deltid

Studieplan

Studieplan Ledelse i havbruksoperasjoner THYF Ytre Namdal 2024-2026

Studieplan Ledelse i havbruksoperasjoner THYF Ytre Namdal 2023-2025

Samlingsplan

Samlingsplan Havbruk 2024-25 THYF Ytre Namdal.pdf

 

Eksamensportal Wiseflow

Klikk her for oppstartsguide til Wiseflow. 

 

Samlingsbasert/deltid

60 studiepoeng

Sist oppdatert 26.06.2024