Elevmedvirkning

Denne siden inneholder informasjon som gir elevene mulighet til å delta på flere fronter på skolen. Denne siden styres av Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet på Gauldal VGS 2018/2019 består av følgende personer:

Elevrådsleder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Vara:

 

Elev- og lærlingeombudet

Ombudet skal sørge for at elever og lærlinger får det de har krav på i sin utdanning 

Siden til Elev- og lærlingeombudet i gamle Sør-Trøndelag

Siden til Elev- og lærlingeombudet i gamle Nord-Trøndelag

Elevundersøkelsen

Dette er en årlig undersøkelse som gir elever mulighet til å uttrykke seg om trivsel og opplæring i skolen. Resultatene etter undersøkelsen blir brukt av staten, kommunen og skolen til å gjøre skolen bedre.

Lenke til elevundersøkelsen på UDIR sine sider

Undervisningsevaluering

Dersom du mener at undervisningen du har fått ikke er slik det bør være, 

Sist oppdatert 14.06.2018