Om oss

Gauldal videregående skole
Skolen har omlag 60 medarbeidere og ca. 300 elever fordelt på fire ulike utdanningsprogram. Disse er: bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, studiespesialisering og teknologi og industrifag. I tillegg har vi ca. 20 studenter ved Trøndelag høyere yrkesfagskole – avd. Gauldal, som går utdanning innen kart og oppmåling. Skolen har også ca. 20 elever i voksenopplæring fordelt på de ulike utdanningsprogrammene, der de fleste går helse- og oppvekstfag. Fra høsten 2023 har skolen en kombinasjonsklasse med elever som har ulik utdanningsbakgrunn og kort botid i Norge.
Skolen holder til i fine, nye lokaler fra 2010 i Gauldal skole- og kultursenter på Støren, 5 mil sør for Trondheim.

Gauldal skole- og kultursenter (GSK)
GSK eies og drives i et samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og Trøndelag fylkeskommune. Gauldal skole- og kultursenter inneholder i tillegg til den videregående skolen disse virksomhetene:
• Kulturskolen i Midtre Gauldal
• Midtre Gauldal voksenopplæring
• Midtre Gauldal frivilligsentral
• Midtre Gauldal folkebibliotek
• Støren kino
• Støren ungdomsskole
• Støren kulturhus
• Trøndelag høyere yrkesfagskole – avd. Gauldal

Til daglig er det i overkant av 600 elever og 100 medarbeidere som har tilhold i bygget.

Sist oppdatert 05.07.2023