Ledelsen

Skoleledelsen har kontorer i 2.etg og er samlokalisert med ledelsen ved Støren Ungdomsskole

Kirsti Johanne Welander

 

 

Rektor


Mobil: 901 13 337

Hilde Rudi Bråten

 

 

Assisterende Rektor


 Mobil: 909 26 453

Øystein Øverkil Vie

 

Avdelingsleder Studiespesialisering

Grethe Renate Jørgensen

Avdelingsleder Yrkesfag

 
Mobil: 918 13 843

Jens Ingvar Vagnild

Leder Elevtjenesten


Mobil: 920 41 932

Sist oppdatert 09.09.2022