Ledelsen

Skoleledelsen har kontorer i 2.etg og er samlokalisert med ledelsen ved Støren Ungdomsskole

Kirsti Johanne Welander

 

 

Rektor

Mobil: 901 13 337

Hilde Rudi Bråten

 

 

Assisterende Rektor

 Mobil: 909 26 453

Tommy Fredriksen Skålvik

 

 

Avdelingsleder Studiespesialisering

Mobil: 958 81 095

 

Grethe Renate Jørgensen

Avdelingsleder Yrkesfag

 

Mobil: 918 13 843

Jens Ingvar Vagnild

Leder Elevtjenesten

Mobil: 920 41 932

Sist oppdatert 04.07.2023