Elevtjenesten

Du finner Elevtjenesten i andre etasje, C-bygget på GSK. Elevtjenesten består av: rådgivere, PPT, OT-veileder og skolehelsetjeneste

Klikk på en av de gule boksene for å se kontaktinformasjon

Elevhjelpa 

Er du elev ved Gauldal videregående skole og ønsker å komme i kontakt med noen av oss på elevtjenesten, klikker du på knappen Elevhjelpa. 

PP-tjenesten   

Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til alle i skolen; elever, foresatte og lærere. Det kan dreie seg om spesielle spørsmål knyttet til skoleløpet, fagvansker, funksjonshemninger, psykiske og sosiale forhold, etc.

Rådgiver 
Rådgivere skal veilede eleven i aktuelle saker og eventuelt konflikter som oppstår på skolen. Rådgiver har hovedansvar for karriereveiledning og koordinerer informasjon om yrker og utdanning.

Oppfølgingstjenesten 
OT-veileder er rådgiver for ungdom som har rett på videregående utdanning, men som verken går skole eller er i jobb eller som slutter i løpet av skoleåret. 

Miljøveiledere
Miljøveileder er en ressursperson i tillegg til læreren som skal støtte enkeltelever i læringssituasjonen og bidra til tilretteleggingen av undervisningsforholdene slik at elevene gis et forsvarlig læringsutbytte.

Skolehelsetjenesten
Helsesykepleier er til stede på skolen hver dag. Se oppslag på døra om tidspunkt på dagen. Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til helsa di, forholdene hjemme, skolesituasjonen eller annet, kan du komme hit.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har ikke åpen dør for tida, men helsesykepleier er tilgjengelig på mobil, og kan skrive ut resept på prevensjon, gi ut nødprevensjon og teste for chlamydia etc etter avtale.

Ta kontakt med oss hvis du har behov!

Mobil: 951 77 542

 

Det er en viktig oppgave for oss å være din samtalepartner, veilede og yte hjelp når du ønsker det og når det er nødvendig.Vi som arbeider i Elevtjenesten sitter inne med allsidig erfaring og kunnskap som du kan ha god nytte av. Vi arbeider godt sammen og kan innhente hjelp fra andre samarbeidspartnere i skolen og helsetjenesten.

Vi understreker at taushetsplikten til rådgivere, helsepersonell og PP-tjeneste gjelder både i forhold til skole, elever og foresatte. Besøk hos oss blir ikke regnet som fravær fra undervisningen, og alle våre tjenester er gratis.

Ruskontrakt.no

Vi har et samarbeid med ruskontrakt.no hvor vi sammen jobber med å motvirke rusmisbruk hos barn og unge. På nettsiden ruskontrakt.no er formålet å gi god informasjon om prosjektet, og gi samarbeidspartnere i prosjektet gode råd og tips på rusforebyggende arbeid. Gauldal VGS er også en av skolene i Trøndelag fylkeskommune som er med på dette prosjektet

Trenger du noen å snakke med om dette hos oss kan du henvende deg til elevtjenesten.

Våre ulike tjenester

Pedagogisk veiledning    PP-tjenesten    Rådgiver  

Oppfølgingstjenesten      Skolehelsetjenesten

Sist oppdatert 16.06.2023