Elevtjenesten

Elevtjenesten.jpg

Du finner Elevtjenesten i andre etasje, C-bygget på GSK. Elevtjenesten består av: rådgivere, PPT og skolehelsetjeneste

Det er en viktig oppgave for oss å være din samtalepartner, veilede og yte hjelp når du ønsker det og når det er nødvendig.

Vi som arbeider i Elevtjenesten sitter inne med allsidig erfaring og kunnskap som du kan ha god nytte av. Vi arbeider godt sammen og kan innhente hjelp fra andre samarbeidspartnere i skolen og helsetjenesten.

Vi understreker at taushetsplikten til rådgivere, helsepersonell og PP-tjeneste gjelder både i forhold til skole, elever og foresatte. Besøk hos oss blir ikke regnet som fravær fra undervisningen, og alle våre tjenester er gratis.

Våre ulike tjenester

Pedagogisk veiledning    PP-tjenesten    Rådgiver  

Oppfølgingstjenesten  Pedagogisk veiledning 

Skolehelsetjenesten

Sist oppdatert 16.10.2018