Yrkesfag

Vi har mange flotte yrkesfaglige utdanninger som kan passe for deg. Vi er blant annet den eneste skolen i Norge som tilbyr utdanning innenfor Børsemaker-faget, og vi er en av få skoler som også har et stort og  eget øvingsfelt med utendørshall med flere typer maskiner. 

Har du spørsmål vedrørende våre yrkesfaglige studieretninger?

Avdelingsleder for yrkesfag: Hilde Rudi Bråten

Kontakt skolen