Helse og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er det Programområdet som skal dekke behovet for helse- og mestringsfremmende arbeid innen helse- og oppveksttjenestene i samfunnet. (Fagfornyelsen)

 

Faget skal gi elevene et grunnlag for å arbeide med mennesker i alle livssituasjoner i et mangfoldig og flerspråklig samfunn i endring. Vi er et av de mest teoretiske yrkesfagene, med mye teori rundt kommunikasjon, profesjonell yrkesutøvelse, fysisk og psykisk helse.Samtidig legges det til rette for praksis der elevene får opplevelser og erfaringer med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Prosjekter, turer og eksterne foredragsholdere brukes også. 

De grunnleggende ferdighetene, å kunne regne, å kunne lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy er viktig i all opplæring.

For deg som skal søke videregående skole til høsten vil det være nye Læreplaner med endringer i struktur og innhold.Vi vil legge ut mer informasjon når de nye læreplanene kommer i midten av februar.

Mer informasjon kan du også finne her:

https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-nyttar-2020/

Du som dette skoleåret går på Vg.1, vil også neste skoleår følge nåværende læreplaner.

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/barne-og-ungdomsarbeider/y/vgo/v.hs/v.hs3002?rev=lk06

Gauldal videregående skole har skoleåret 2020/2021 to tilbud på Vg.2:

Barne- og ungdomsarbeiderfag og Helsearbeiderfag 

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nær kontakt med barn og unge både i barnehage, skole, skole- fritidsordning og fritidsklubb.

For mer informasjon: 

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/barne-og-ungdomsarbeider/y/vgo/v.hs/v.hs3002?rev=lk06 

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. 

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/helsefagarbeider/y/vgo/v.hs/v.hs3003?rev=lk06

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Sist oppdatert 30.06.2020