Helse og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag kan sammenlignes med det programområdet som for mange år siden het helse og sosialfag. Vi er et av de mest teoretiske yrkesfagene, med mye teori rundt kommunikasjon, profesjonell yrkesutøvelse, fysisk og psykisk helse

På vg1 har vi 3 programfag

Er du interessert i helsefremmende arbeid vil du nok synes det er interessant å lære om:

 • Sammenhengen mellom livsstil og helse
 • Kosthold, hygiene, ergonomi, førstehjelp
 • Kroppens oppbygging og funksjon

I faget kommunikasjon og samhandling lærer du om:

 • møte mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur og religion, livsførsel eller funksjonsnivå.
 • Sosial kompetanse, egen væremåte og brukermedvirkning

I yrkesutøvelse lærer du om:

 • Yrkenes egenart og krav til god yrkesutøvelse
 • Oppbygging av oppvekstsektoren og helse- og sosialtjenestene
 • Sentrale lovverk

 

Programfagene består av både teori og praksis, prosjekt, ekskursjoner, eksterne foredragsholdere med mer. De grunnleggende ferdighetene, å kunne lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig og bruke digitale verktøy vektlegges.

Etter VG1 har du flere muligheter:

På Gauldal VGS kan du velge barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Opplæringen av barne- og ungdomsarbeiderfaget er et variert og samfunnsnyttig yrke. Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nær kontakt med barn og unge både i barnehage, skole, skole- fritidsordning og fritidsklubb.

Mange av våre vg2-elever velger å ta fagbrev. Nå i 2018 er det elever fra vår skole som er lærlinger i kommunale barnehager og barneskoler. Alle elevene som ønsket å ta fagbrev, fikk lærlingeplass.

For mer informasjon: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/barne-og-ungdomsarbeider/y/vgo/v.hs/v.hs3002

Vg1 er utplassert i 3 perioder gjennom skoleåret, hver på 11-14 dager.

Da kan du prøve å jobbe i yrker som du tror passer for deg.  Vi har blant annet hatt elever utplassert som helsefagarbeider på sykehjem, bofellesskap og arbeidstreningssenter. I tillegg har elever vært utplassert på tannlegeklinikk, legekontor og på apotek. Noen har også fått smakt på ambulansearbeideryrket og vært på ortopedisk verksted.

Vg2 er utplassert en fast dag i uka samt noen heluker. Disse har barnehage, skole og SFO som arbeidssted. Elevene har anledning til å bytte praksissted ved halvgått skoleår. Mange ønsker dette for å få utvidet kunnskap og innsikt i praksisfeltet.

Livsglede for eldre

Gauldal videregående skole er bidragsyter til livsgledepedagogikken som praktiseres på sykehjemmene i kommunen. Livsgledepedagogikken kan forklares som praksisnær opplæring i møte med eldre gjennom trivselsskapende aktiviteter.

Cirka 1 gang i måneden gjennom hele skoleåret gjennomfører elevene på vg1 livsgledebesøk.

 

Samarbeid med barnehage og SFO

Vg2- elevene har kontinuerlig samarbeid med 4- åringene i den kommunale barnehagen og med SFO på Støren barneskole. Dette samarbeidet leder fram mot tverrfaglig eksamen der disse barna utgjør en sentral del av elevenes eksamensgjennomføring.

 

Ekskursjoner

Vi er opptatt av å ha et godt klasse/skolemiljø og derfor drar både vg1 og vg2 på felles ekskursjoner. Det kan være dagsturer i nærområdet eller turer som innebærer overnatting. Dette året har vi vært på en dagstur til Storbekkøya i Budalen, og vi planlegger både å dra på skolekonkurranse for vg2 barne- og ungdomsarbeider i Levanger, og en Oslo-tur utpå våren.

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Sist oppdatert 07.01.2019