Stipend og lån

Hos Lånekassen kan du søke om lån og stipend for din skolegang.

Går du på videregående opplæring, må du ha takket ja til skoleplassen før du kan søke om støtte fra Lånekassen

Klikk her for å gå til lånekassens nettside

Lærlinger

Er du lærling, kan du lese om støtte for lærlinger her. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt for å kunne søke om støtte. Lærekandidater må ha godkjent opplæringskontrakt.

Studiekompetanse ved høyere utdanning

For å få støtte fra Lånekassen til høyere utdanning må du enten ha generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det er egne krav for å få støtte til utdanning i utlandet.

Privatister

Tar du fag gjennom skoler som Sonans privatgymnas, Akademiet privatistskole eller NKI, har du opptak som elev eller student ved et lærested, selv om du avslutter med en privatisteksamen.

Dersom du tar fag på egenhånd, uten å være elev eller student ved et lærested, har du ikke rett til støtte. Lånekassen gir ikke støtte til eksamensavgift for privatister.

Sist oppdatert 24.06.2021