Reglement

Reglement

På Trøndelag Fylkeskommune sin hjemmeside(trondelagfylke.no) finner du mer informasjon om fraværsregler, regler for lån av læremidler og IKT-reglement. Det er nye fraværsregler som gjelder fra høsten 2022.

Trondelagfylke.no - Fraværs informasjon og reglement

Ordensreglement

Det er felles ordensreglement for alle videregående skoler i Trøndelag. Ordensreglementet blir gjennomgått ved skolestart. Alle elever må bekrefte at de er kjent med innholdet i reglementet. Dette gjøres når eleven etablerer sin trøndelagsbruker ved skolestart.

Vi minner om at røyking og snusing er forbudt på alle videregående skolers områder og andre steder hvor skolen driver opplæring. Alle elever skal dessuten være tobakksfrie i skoletida, uansett hvor de befinner seg. Elever som røyker eller snuser, kan få hjelp og oppfølging for å slutte.

Ordensreglement GVS

Ekstra informasjon

Klikk herom du ønsker å se "Forskrift til opplæringsloven" for føring av fravær i videregående opplæring

Sist oppdatert 20.06.2023