Reglement

Fraværsreglement

På Trøndelag Fylkeskommune sin hjemmeside(trondelagfylke.no) finner du mer informasjon om fraværsreglene.

Trondelagfylke.no - Fraværs informasjon og reglement

Fraværsgrense - Informasjon til elev og foresatt(e)

Fraværsgrense - Rundskriv fra Udir inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser.pdf

Ordensreglement

Ordensreglement GVS

Lån av læremidler

Lån av læremidler

IKT-reglement

IKT-reglement TRFK

Skyssreglement

Retningslinjer for skoleskyss

Ekstra informasjon

Klikk herom du ønsker å se "Forskrift til opplæringsloven" for føring av fravær i videregående opplæring

Sist oppdatert 30.06.2021