Eksamen

På Trøndelag Fylkeskommune sin hjemmeside (trondelagfylke.no) ligger all nødvendig informasjon vedrørende eksamen. Klikk deg inn via den gule boksen for å gå dit

Eleveksamen - Informasjon før, under og etter eksamen

 

Privatisteksamen videregående skole, generell informasjon

All oppmelding til privatisteksamen skal skje via internett på følgende adresse: www.privatistweb.no

På privatistweb finner du viktig informasjon som du skal lese før du melder deg opp. Klikk på <veiledning> før du går inn og velger deg fag.

Nettsiden for privatistweb er åpen kun i korte perioder før oppmeldingsfristene som er

1.februar og 15. september hvert år!

Hvis du trenger hjelp til oppmeldingen, eller du har andre spørsmål i tilknytning til privatisteksamen, kan du henvende deg til nærmeste videregående skole eller kontakte eksamenskontoret ved Fagenhet for videregående opplæring

Nedenfor er det tekster som du kan klikke på. Dette er nedlastbare filer som du kan dra nytte av på eksamensdagen eller i forkant av eksamen. 

Sist oppdatert 13.06.2023