Slik søker du på voksenopplæring

GVS.png

Du kan søke om plass på voksenopplæring hele året, her kan du finne informasjon om hvordan du kan søke.

Selv om søknadsfristen til å søke plass på voksenopplæring er 1. Mars kan det søkes etter fristen. De som søker etter frist blir tilbudt plass om det er kapasitet. Det anbefales derfor å søke så fort som mulig. 

Om ønskelig kan det bestilles time til karrieresenteret i Trøndelag for å få veiledning, de kan hjelpe til med å finne ut hva en skal søke på.

Trykk her for mer info.

Sist oppdatert 28.06.2022