Hybelprosjektet

Hybelprosjektet

Hybelprosjekt er et tilbud til alle som er elever ved Gauldal Videregående skole og som bor på hybel.

Prosjektet tilbyr middag en ettermiddag i uka. Vi har i år arrangert ulike aktiviteter som kino, bowling og klatring.

Dette er et tilbud som er gratis for hybelboere og målet er å skape en sosial arena for hybelboere slik at de blir kjent med hverandre og kan omgå hverandre på fritiden.

 

Hybelliste

Skolen har en oversikt over hybler og leiligheter som leies ut i nærområdet. Ta kontakt med skolen dersom du ønsker å få tilsendt listen.

 Sentralbord: 741 74 400  

Sist oppdatert 05.07.2023