Kontakt oss

Våre åpningstider: Mandag til fredag 08.00 - 15.30

Telefon: 74 17 44 00

E-post:

Ønsker du å sende oss informasjon på en sikker måte? Benytt "edialog", en trygg tjeneste for digital post: 

Trykk her for å sende digital post på en trygg måte

Vår Facebook:  www.facebook.com/gauldalvgs

Kart til Gauldal VGS og Støren

GSK Drift: 900 87 277

Helsesykepleier: 951 77 542 / 72 40 31 34

Bibliotek: 72 40 32 52

IKT: 959 42 047

Fakturaadresse
Trøndelag Fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer

Faktura merkes 3220 + navn/avdeling på bestiller

Vår adresse

Postadresse:
Gauldal videregående skole
Postboks 115
7291 Støren

 

Besøksadresse:
Gauldal skole- og kultursenter
Basmoen 7
7290 Støren

Sist oppdatert 23.06.2022