Internasjonalisering

Har du lyst til å bli kjent med nye kulturer og få innsikt i hvordan det er å jobbe i andre land? Synes du det høres spennende ut med en praksisperiode i utlandet?

Har du planer om å gå yrkesfag?  Da kan Gauldal vgs tilby deg en gratis 3-ukers praksisperiode i utlandet gjennom prosjektmidler. Det er elevene som går vg2 i yrkesfag som får en mulighet til å dra på praksis i utlandet.

Vi deltar i et Erasmus+ konsortiumsprosjekt (VET) med fire andre norske videregåendeskoler fra Trøndelagsfylke (Røros, Orkdal, Johan Bojer og Kyrksæterøra) som innebærer at YF-elever får dekket et 3-ukers utplasseringsopphold i Slovenia, Østerrike, Polen, Kroatia, Finland eller Tyskland. 

Erasmus+ er finansiert av EU, deltakelse i skolens Erasmus+ prosjekter er derfor kostnadsfrie for elevene. Det eneste elevene må koste selv er lommepenger.

  Elever i BUA 22/23 i Polen

Elevene i BUA 22/23 fikk dra til Katowice i Polen der de hadde 3 ukers praksis i barnehage. Her er de avbildet med reiseleder fra EU-mobility, som er en samarbeidsorganisasjon.

 

Målsetning med internasjonalisering

  1. Språk: Du oppnår en økt språkkompetanse gjennom å bruke både faglig ord og uttrykk og dagligdags språk. Du vil oppleve flerspråklig kultur med vekt på engelsk.

 

  1. Kulturforståelse: Du vil gjennom et opphold i utlandet få en bedre kulturforståelse og lære deg å akseptere, respektere og inkludere mennesker uavhengig av kultur, religion, kjønn og språk.

 

  1. Arbeidsliv i utvikling: Du vil få en økt kompetanse og innsikt i utviklingen innenfor ditt fagfelt i Europa. Du vil kunne se og oppleve at det er ulik tilgang på ressurser, både økonomiske, digitale og menneskelige.

 

Les mer om Erasmus+ her:

 Erasmus+ 2021-2027 (diku.no)

 

 

Sist oppdatert 12.05.2023