Internasjonalisering

Har du lyst til å utvide perspektivet og komme i kontakt med ungdom i andre land? Har du lyst til å bli kjent med nye kulturer og få innsikt i hvordan det er å jobbe i andre land? Synes du det høres spennende ut med en praksisperiode i utlandet?

Har du planer om å gå yrkesfag?  Da kan Gauldal vgs tilby deg en gratis 3-ukers praksisperiode i utlandet gjennom prosjektmidler. Det er elevene som går vg2 i yrkesfag som får en mulighet til å dra på praksis i utlandet.

Vi deltar i et Erasmus+ konsortiumsprosjekt (VET) med fire andre norske videregåendeskoler fra Trøndelagsfylke (Røros, Orkdal, Johan Bojer og Kyrksæterøra) som innebærer at YF-elever får dekket et 3-ukers utplasseringsopphold i Slovenia, Østerrike, Polen, Kroatia, Finland eller Tyskland. 

Har du planer om å gå studiespesialisering? Da har du mulighet til å reise på tur til Frankrike eller Tyskland i løpet av studietiden. Vi har etablert kontakt med skoler i Berlin og Saint-Claude i nærheten av Genève og samarbeider jevnlig med elever ved disse skolene i løpet av skoleåret. Elever som har fransk og tysk skal reise dit i løpet av mars/april 2024.

Elever i BUA 22/23 i Polen

Elevene i BUA 22/23 fikk dra til Katowice i Polen der de hadde 3 ukers praksis i barnehage. Her er de avbildet med reiseleder fra EU-mobility, som er en samarbeidsorganisasjon.

 

Målsetning med internasjonalisering

1. Språk: Du oppnår en økt språkkompetanse gjennom å bruke både faglig ord og uttrykk og dagligdags språk. Du vil oppleve flerspråklig kultur med vekt på engelsk. Du får praktisere fremmedspråket du lærer, noe som vil gi deg en økt beherskelse og forståelse for språket.

2. Kulturforståelse: Du vil gjennom et opphold i utlandet få en bedre kulturforståelse og lære deg å akseptere, respektere og inkludere mennesker uavhengig av kultur, religion, kjønn og språk.

3. Arbeidsliv i utvikling: Du vil få en økt kompetanse og innsikt i utviklingen innenfor ditt fagfelt i Europa. Du vil kunne se og oppleve at det er ulik tilgang på ressurser, både økonomiske, digitale og menneskelige.

Erasmus+ er finansiert av EU, deltakelse i skolens Erasmus+ prosjekter er derfor kostnadsfrie for elevene. Det eneste elevene må koste selv er lommepenger.

Gauldal videregående skole er akkreditert for Erasmus+ innen skole og fag- og yrkesopplæring for perioden 2023-2027 og det gir oss muligheten til å sende flere elever ut i verden på elevutveksling og praksis. Vi ønsker at internasjonalisering skal være et tilbud i mange fag.

Les mer om Erasmus+ her: Erasmus+2021-2027 (diku.no)

Sist oppdatert 25.01.2024