Bygg og anleggsteknikk

FM TØ - 2021-2022.jpg

Skolen har god og lang tradisjon innfor byggetekniske fag. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til flere arbeidsplasser innen bygg- og anleggsteknikk. Vi er opptatte av å opprettholde et godt læringsmiljø med oppdatert utstyr og høyt kvalifiserte lærere. Skolen er kjent for sitt gode læringsmiljø og elevene fra Gauldal vgs er ettertraktet på jobbmarkedet rundt om i landet. 

Opplæringen i bygg- og anleggsteknikk skal bidra til en god og bred faglig plattform som etterspørres i mange bransjer. I løpet av skoleåret lærer elevene å mestre metoder, verktøy, anleggsmaskiner, gjerdesager, nivelleringsutstyr og mye mer. Et viktig perspektiv i opplæringen er å behandle mennesker, miljø og produksjonsutstyr på en respektfull måte. Bygg- og anleggsteknikk er veien videre til utdanning innen alt innafor veibygging til asfaltlegging, tunellarbeid med boring og sprenging, bygging av nye boliger og restaurering av gamle bygg, støping av gulv til broer, installering av diverse vannrør og montering av sanitærutstyr, alt av malerarbeid og legging av belegg, tekking av forskjellige tak, lære å lage innvendige trapper og innredninger og kanskje stillasbygging m.m. Utdanningen gir deg mange muligheter og fører til 27 fagbrev. I tillegg er det noen kryssløp som kan føre til flere fagbrev.

Elevene på bygg- og anleggsteknikk på Gauldal vgs får bli med på allsidige arbeidsoppdrag både innenfor verksted og ute på prosjekter.

Les mer om utdanningen på Utdanningsdirektoratet eller Vilbli sine sider

Veien videre

Her på Gauldal videregående skole tilbyr vi anleggsteknikk, treteknikk og tømrer på vg2.

VG2 Anleggsteknikk

Vg2 anleggsteknikk handler om å bygge, vedlikeholde og drifte vei, bane, vann, avløp og annen infrastruktur. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å velge å bruke maskiner og utstyr, risikovurdere arbeidsprosesser og gjennomføre tiltak som forebygger ulykker. Programfagene bidrar til samfunnet gjennom å utvikle elevenes kompetanse til å bygge en bærekraftig infrastruktur som hindrer miljøskader og bidrar til å bevare naturressurser.

Anleggsteknikk har et eget øvingsfelt i Kvasshylla. Der gjennomføres store deler av vår praksisundervisning. I øvingsfeltet har vi en omfattende samling av maskiner som laster, dumper og gravemaskiner. I tillegg har vi et undervisningslokale og et øvings-telt som gir oss muligheter til å gjennomføre tekniske oppgaver uavhengig av årstid. Kvasshylla brukes daglig til å utføre sertifisert maskinopplæring og praktiske arbeidsoppgaver innenfor grunnarbeid, vei og anlegg, rørlegger, drift og veivedlikehold og banemontørfaget. 

VG2 Treteknikk

Treteknikk ved Gauldal videregående skole er en landslinje, og det er stor etterspørsel etter fagarbeidere innenfor dette området. Se flere artikler om dette lenger ned. Det bygges mye i Norge. Treverk er en ressurs vi har brukt og fortsatt vil bruke i tusenvis av år. Tre er et av de aller mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig i Norge. Norske skoger vokser, slik at vi gjerne kan høste mer av denne fornybare ressursen. Moderne snekkere bruker alt fra håndverktøy til datastyrte maskiner for å utføre jobben.

Har du godt håndlag og er nøyaktig? Vil du være med på å redde miljøet ved å bruke tre? Da kan VG2 Treteknikk være noe for deg.

Elever på vg2 treteknikk samarbeider mye med bedrifter og har mye praksis i bedrift. I tillegg får eleven mulighet til å lage sitt eget valgfrie produkt her på skolen.

Last ned brosjyre for Utdanning innen Trearbeid

Bygg.no har skrevet en artikkel om Treteknikk og den store etterspørselen for fagarbeidere i norsk treindustri. Se artikkelen på bygg.no

Norges skogeierforbund har også skrevet en artikkel om vårt landsdekkende tilbud. Se artikkelen om Treteknikk

NRK Midt-nytt har laget en liten reportasje av Treteknikk og etterspørsel av den typen arbeidskraft. Se reportasjen nrk.no

VG2 Tømrer

Vg2 tømrer handler om å utvikle kompetanse i å bygge nye bygninger og bygge om eksisterende bygninger. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å bygge trekonstruksjoner og konstruksjoner i sammensatte materialer, stål og lettmetall. Programfagene handler også om å forstå bygningsfysikk og fuktmekanikk i bygninger og konstruksjoner. Elevene får gjennom programfagene kompetanse til å bygge og rehabilitere bygg som gir varige og miljø- og energieffektive konstruksjoner, ta vare på kulturarven og sikre estetisk uttrykk. Programfagene skal bidra til å dekke arbeidslivets behov for effektive arbeidsplasser som tar ansvar for egen og andres sikkerhet.

På Gauldal vgs brukes eksterne prosjekter som opplæringsarena i tillegg til verksted. På denne måte er elevene med i hele prosessen fra A til Å i å bygge et bygg. Det er enklere å få en tverrfaglig forståelse og knytte teori og praksis sammen når man deltar på slike prosjekter.

Etter vg2

Det vanligste er å gå ut i lære i to år, ta fagprøve og få et fagbrev, og deretter jobbe som fagarbeider.

Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på dere som har gått yrkesfag.

Du kan ta mesterbrev hvis du har svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en lederstilling innen ditt fagområde, og kan gi deg kompetanse og lyst til å starte egen bedrift.

Du kan også ta vg3 påbygging, slike at du kan oppnå generell studiekompetanse etter vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse. Med dette har du mulighet til å ta utdanning ved høyskole eller universitet. 

Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter et forkurs eller gjennom Y-veien. Y-veien (yrkesfaglig vei) er en yrkesfaglig vei til høyere utdanning og forutsetter relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Forkurs og Y-veien er vanligst for realfag- og ingeniørstudier.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Alle elever som går yrkesfag skal ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Dette er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i et eller flere aktuelle lærefag. I samarbeid med bedrifter og opplæringskontor får man erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket man interesserer seg for. Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. Formålet med ordninga er at elevene skal få et godt grunnlag til å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. Yrkesfaglig fordypning gir elevene en unik mulighet til å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter.

Alle timene i faget legges ute i bedrift, og det er elevene selv som velger bedrift og kontakter bedriften om muligheter for jobb. Dette bidrar til mye praksis som vi ser er positivt for å knytte teori og praksis sammen og å gjøre eleven selvstendig. Yrkesfaglig fordypning har stor betydning for praktisk forståelse i fagene.

Prosjekter

Det blir mange ulike prosjekter som elevene får mulighet til å være med på. I løpet av de siste årene har vi restaurert et gammelt trønderlån, bygget hus, garasjer, tiny house og utedo og ny hytte for Budal fjellstyre. Det er vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg2 tømrer som bygger. Vg2 anleggsteknikk jobber med bygging av støttemurer, utbedring av veier og parkeringsplasser, etablering av ny parkeringsplass osv. Nedenfor noen bilder fra prosjektene:

Skolemesterskap

Det arrangeres hvert år skole- og fylkesmesterskap i fagene anleggsmaskinfører og tømrer. Elever konkurrere først innen sin egen skole der vinneren deltar på fylkesmesterskapet. Der møter de elever fra de andre skolene i Trøndelag til en skarp konkurranse om å bli best i fylket. Vinnere her deltar på NM innen disse to fagene. Her har Gauldal Vgs de siste årene prydet pallen med både gull og bronse. 

Kontaktperson

Grethe Renate Jørgensen
Fagleder m/personalansvar
74 17 99 72 91 81 38 43
Sist oppdatert 14.03.2024