Teknologi- og industrifag

illustrasjon TIF.jpg

Skolen har god og lang tradisjon innfor mekaniske fag. Vi er opptatt av å videreføre et godt læringsmiljø med oppdatert utstyr og høyt kvalifiserte lærere. Skolen er kjent for sitt gode læringsmiljø og elevene fra Gauldal vgs er ettertraktet på jobbmarkedet rundt om i landet.

Opplæringen i teknologi og industrifag skal bidra til en bred teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer. Et viktig perspektiv i opplæringen er å behandle mennesker, miljø og produksjonsmaskiner på en respektfull måte. Ønsker du deg en utdanning innen teknisk industri, maritim næring, bilbransjen, transportbransjen, anleggsbransjen, kjemisk prosessindustri, vedlikehold eller i oljebransjen? TIF er en utdanning som gir deg et hav av muligheter og kan føre fram til rundt 100 fagbrev.

Gjennom opplæringen skal elevene utvikle praktiske ferdigheter, faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne. Du lærer å håndtere mange ulike verktøy, maskiner og dataprogrammer. Opplæringen skal være yrkesrelatert og forberede elevene til yrker med høy endrings- og omstillingstakt, både nasjonalt og internasjonalt. Den teknologiske utviklingen innen disse områdene har over få år utviklet seg slik at mange av produksjonsoppgavene nå er utviklet til nye oppgaver, og mange er automatisert, og blir programmert og styrt av datamaskiner. Utviklingsmulighetene i dette fagområdet er nesten uten begrensninger, så kreativiteten hos den enkelte gis store muligheter. TIF er et springbrett til videre utdanning innen maritime fag, teknologisk industri, oljebransjen, transport og anleggsbransjen. Her lærer du det meste på en praktisk måte.

I løpet av skoleåret lærer elevene å mestre metoder, verktøy, maskiner, redskap, sveising, dreiing, reparasjoner etc... De har også praktisk arbeid gjennom utplassering i bedrifter lokalt, og lærer på den måten også om næringslivet. VG 1 har utplassering 1 dag for uka, mens VG 2 kjører perioder på 3x3 uker. I tillegg har vi ekskursjoner til større bedrifter for å lære mer om yrket og bedriftene vi besøker.

Veien videre:
Det vanligste er å gå ut i lære i to år, ta fagprøve og få et fagbrev, og jobbe deretter som fagarbeider. Du kan også bygge på videre med teknisk fagskole eller ingeniørutdanning.

Se www.vilbli.no for mer informasjon om fagene.

Muligheter på VG2

Vi kan tilby

VG2 - Industriteknologi

VG 2 - Børsemaker

VG 2 - Anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

 

Sist oppdatert 14.06.2021