Teknologi- og industrifag

illustrasjon TIF.jpg

Skolen har god og lang tradisjon innfor mekaniske fag. Vi er opptatt av å videreføre et godt læringsmiljø med oppdatert utstyr og høyt kvalifiserte lærere. Skolen er kjent for sitt gode læringsmiljø og elevene fra Gauldal vgs er ettertraktet på jobbmarkedet rundt om i landet. 

Opplæringen i teknologi og industrifag skal bidra til en bred teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer. I løpet av skoleåret lærer elevene å mestre metoder, verktøy, maskiner, redskap, sveising, dreiing, reparasjoner og lignende. Her læres det meste på en praktisk måte. Et viktig perspektiv i opplæringen er å behandle mennesker, miljø og produksjonsmaskineri på en respektfull måte. Ønsker du deg en utdanning innen teknisk industri, maritim næring, bilbransjen, transportbransjen, anleggsbransjen, kjemisk prosessindustri, vedlikehold eller i oljebransjen? TIF er en utdanning som gir deg et hav av muligheter og kan føre fram til rundt 100 fagbrev.

Les mer om utdanningen på Utdanningsdirektoratet eller Vilbli sine sider

Veien videre

Her på Gauldal videregående skole tilbyr vi industriteknologi, børsemaker og anleggsteknikk på vg2.

Vg2 Anleggsteknikk

Vg2 anleggsteknikk handler om å bygge, vedlikeholde og drifte vei, bane, vann, avløp og annen infrastruktur. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å velge å bruke maskiner og utstyr, risikovurdere arbeidsprosesser og gjennomføre tiltak som forebygger ulykker. Programfagene bidrar til samfunnet gjennom å utvikle elevenes kompetanse til å bygge en bærekraftig infrastruktur som hindrer miljøskader og bidrar til å bevare naturressurser.

Anleggsteknikk har et eget øvingsfelt i Kvasshylla. Der gjennomføres store deler av vår praksisundervisning. I øvingsfeltet har vi en omfattende samling av maskiner som laster, dumper og gravemaskiner. I tillegg har vi et undervisningslokale og et øvings-telt som gir oss muligheter til å gjennomføre tekniske oppgaver uavhengig av årstid. Kvasshylla brukes daglig til å utføre sertifisert maskinopplæring og praktiske arbeidsoppgaver innenfor grunnarbeid, vei og anlegg, rørlegger, drift og veivedlikehold og banemontørfaget. 

Vg2 Børsemaker

Børsemaker er et landsdekkende tilbud med 8 elevplasser på Vg2. Her jobber man for å dekke behovet i samfunnet for tjenester knyttet til våpen og våpenbruk, og man jobber for å føre videre et yrke som er knyttet til jakt- og skytterkulturen. Yrkesfaglig fordypning, kan henvende seg til Gauldal VGS.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Børsemakeren arbeider ofte i små bedrifter der kundekontakten er direkte. Kundene er vanligvis jakt og sportsskyttere med ulike behov for våpenrelaterte varer og tjenester. Forsvaret er også en aktuell arbeidsgiver.

Sentrale arbeidsoppgaver

Børsemakeren har sitt grunnlag i utøvelsen av jakt og sportsskyting.
Sentrale arbeidsområder er å:

  • reparere og produsere våpendeler og våpen som brukes til jakt og sportsskyting
  • bearbeide, sammenføye og overflatebehandle ulike materialer
  • sette sammen våpen av egenproduserte og innkjøpte deler
  • forme produkter estetisk og funksjonelt etter fagets krav
  • veilede om tekniske spørsmål som gjelder våpen og ammunisjon
  • vedlikeholde maskiner og verksted

Personlige egenskaper

Faget stiller store krav til deg når det gjelder formsans, nøyaktighet, teknisk innsikt og i bruk av ulike verktøy og teknikker. Du må i tillegg ha evne til å arbeide selvstendig og utvikle evnen til å løse problemer i kjente og ukjente sammenhenger.

Rettighetshaver: Leverandør NRK

Etter Vg2 børsemaker gir skolen tilbud om Vg3 i skole. Man kan også ha opplæring i bedrift før man melder seg opp til svenneprøve.

Inntakskrav er Vg1 teknologi og industrifag. Vg1-elever som ønsker fordypning i børsemakerfaget som en del av Yrkesfaglig fordypning, kan henvende seg til Gauldal VGS.

Vg2 Industriteknologi

Vg2 industriteknologi handler om å utvikle kompetanse innenfor teknologiske, produksjonsrettede og utviklingsorienterte yrker. Programfagene gir en bred plattform for videre yrkesvalg innenfor bruk av ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner. Programfagene skal bidra til å utvikle elevene til selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere innenfor yrker der programmering, robotisering og automatisering er en del av hverdagen. Programfagene skal bidra til å utvikle en helhetsforståelse av produksjonsprosesser og gi en tverrfaglig forståelse av fagområdene i arbeidslivet.

På industriteknologi på Gauldal videregående får eleven tidlig tillit til å jobbe mye med praktisk arbeid, både på verksted og ute i bedrift. Elevene får på denne måten god praktisk forståelse i fagene. Det fokuseres mye på selvstendighet da dette må trenes på som alt annet.

Etter vg2

Det vanligste er å gå ut i lære i to år, ta fagprøve og få et fagbrev, og deretter jobbe som fagarbeider.

Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på dere som har gått yrkesfag.

Du kan også ta vg3 påbygging, slike at du kan oppnå generell studiekompetanse etter vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse. Med dette har du mulighet til å ta utdanning ved høyskole eller universitet. 

Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter et forkurs eller gjennom Y-veien. Y-veien (yrkesfaglig vei) er en yrkesfaglig vei til høyere utdanning og forutsetter relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Forkurs og Y-veien er vanligst for realfag- og ingeniørstudier.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Alle elever som går yrkesfag skal ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Dette er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i et eller flere aktuelle lærefag. I samarbeid med bedrifter og opplæringskontor får man erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket man interesserer seg for. Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. Formålet med ordninga er at elevene skal få et godt grunnlag til å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. Yrkesfaglig fordypning gir elevene en unik mulighet til å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter.

Alle timene i faget legges til ute i bedrift, og det er elevene selv som velger bedrift og kontakter bedriften om muligheter for jobb. Dette bidrar til mye praksis som vi ser er positivt for å knytte teori og praksis sammen og å gjøre eleven selvstendig. Yrkesfaglig fordypning har stor betydning for praktisk forståelse i fagene.

Skolemesterskap

Det arrangeres hvert år skole- og fylkesmesterskap i sveisefaget, manuell maskinering og industrimekanikerfaget. Elever konkurrere først innen sin egen skole der vinneren deltar på fylkesmesterskapet. Der møter de elever fra de andre skolene i Trøndelag til en skarp konkurranse om å bli best i fylket. Vinnere her deltar på NM innen disse to fagene. Her har Gauldal Vgs de siste årene prydet pallen med både gull og bronse. 

Kontaktperson

Sist oppdatert 08.09.2023