PP-tjenesten

pp-rådgiver.JPG

Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til alle i skolen; elever, foresatte og lærere. Det kan være om problem som knytter seg til valg i skoleløpet, fagvansker, funksjonshemninger, psykiske og sosiale forhold, etc.

Ped.psyk.rådgiver: 

OLE M. HORGØIEN, 
72813744  41861813

Sist oppdatert 20.08.2020