PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til alle i skolen; elever, foresatte og lærere. Det kan være om problem som knytter seg til valg i skoleløpet, fagvansker, funksjonshemninger, psykiske og sosiale forhold, etc.

Sist oppdatert 28.06.2022