Rådgiver

Rådgiver skal være elevens talsmann og ivareta elevens interesser.

Rådgiver skal veilede eleven i aktuelle saker og eventuelt konflikter som oppstår på skolen. Rådgiver har hovedansvar for karriereveiledning og koordinerer informasjon om yrker og utdanning.

JENS INGVAR VAGNILD

har rådgiveransvar for elevene på yrkesfagene Bygg -og anleggsteknikk og Teknologi -og industrifag

74175402
 

 

MARI S. WAAGBØ 

har rådgiveransvar for elevene på studiespesialisering, påbygging til generell studiekompetanse og helse -og oppvekstfag.

74179620

Sist oppdatert 29.06.2021