Eksamen

Generell informasjon om eksamen finner du på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune. Her er retningslinjer for gjennomføring av eksamen i offentlige og private videregående skoler i Trøndelag fylkeskommune. Organisering og gjennomføring av eksamen i Trøndelag skal skje i samsvar med forskrift til Opplæringsloven § 3-25 – 3-37 (med unntak av § 3-29).

Elever som skal ha ny eller utsatt eksamen høsten 2018 melder seg på her:
https://trondelag.pameldingssystem.no/eksamen

Sist oppdatert 19.04.2018