Eksamen

Eksamen.jpg

Generell informasjon om eksamen finner du på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune. Her er retningslinjer for gjennomføring av eksamen i offentlige og private videregående skoler i Trøndelag fylkeskommune. Organisering og gjennomføring av eksamen i Trøndelag skal skje i samsvar med forskrift til Opplæringsloven § 3-25 – 3-37 (med unntak av § 3-29).

Lokal eksamensplan for våren 2019 finner du her:
Eksamensplan vår 2019.pdf

Informasjon om eksamen, standpunktkarakterer og klagerett, dokument gjennomgått i auditoriet: Info eksamen, fravær, karakter, klage.pdf

Sist oppdatert 09.05.2019