Skolestartinformasjon

1. INFORMASJON OM SKOLESTARTEN FØRSTE SKOLEDAG  

Trinn Tidspunkt  Sted  
 Vg1  09:00 Skolens flerbrukshall  
 Vg2  11:00
 Vg3  12:00

Første skoledag avsluttes kl. 14.55. Skolebussen drar kl. 15.00.

Elever som skal leie hybel på skolens internat:
Oppmøte onsdag 14. august fra kl. 18.00 til kl. 20.00 for å flytte inn på tildelt hybel. Dere vil da bli tatt imot av husmor, miljøarbeidere og vaktmester i skolens kantine.

NB! Bruk hovedinngangen (markert med gul innramming)

For å få plass på hybel må det søkes via hjemmesiden. Vi må holde igjen noen plasser til 2. inntaket som kommer ca. 7. august.

2. UNDERVISNINGSMATERIELL/ARBEIDSKLÆR (SE UNDER "INFORMASJON OM ARBEIDSTØY") 
Elever har ansvar for å skaffe seg arbeidsklær og skrivemateriell. Se utstyrslister på skolens hjemmeside.

Eleven har ansvar for å skaffe seg personlig verneutstyr, mens skolen har ansvar for at elevene har tilgang på kostbart verneutstyr/spesielt verneutstyr som brukes av flere. 

Dersom elever er usikre på hvilket arbeidstøy og verneutstyr som er nødvendig, bør elevene vente med å gjøre innkjøp av arbeidsklær og spesielt utstyr til de har møtt faglærer som kan gi gode råd om hva som fungerer best.

NB! Elevene skal ikke kjøpe lærebøker, da skolen låner ut alle lærebøkene. Elevene skal heller ikke kjøpe kalkulator, da PC blir brukt til regneoperasjoner som krever slikt utstyr.

3 LÆREBOKKONTRAKT
Hvis du var elev fra skoleåret 2018-2019 og allerede har signert kontrakt for lån av lærebøker, slipper de å signere en gang til, så lenge du er elev i videregående skole. Kontrakten ligger på skolens hjemmeside under "For elever" og kan lastes ned derfra. Den må signeres og returneres til kontaktlærer første skoledag. Signeringen gjøres av eleven dersom han/hun er over 18 år. Dersom eleven ikke er fylt 18 år, må signeringen gjøres av foresatt.

NB! Eleven får ikke utdelt lærebøker før signert kontrakt er levert.

4. LÅNEKASSEN
Elever som har takket ja til skoleplass må selv søke om støtte av Statens lånekasse. Elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, annen støtte er behovsprøvd. Se mer om dette på nettside til Lånekassen www.lanekassen.no . Utsyrsstipendiet skal dekke kostnadene til nødvendig individuelt utstyr som eleven trenger i opplæringen, f.eks arbeidstøy og skrivesaker.

Digital postkasse
Nå kan elevene motta svarbrevet fra Lånekassen elektronisk og signere digitalt. Er eleven under 18 år, må en av foreldrene opprette digital postkasse før eleven søker om stipend. Når eleven får svarbrevet fra Lånekassen, får en av foreldrene en kopi av svarbrevet i sin postkasse og kan signere med en gang.

 

5. PRIVAT PC 
Alle elever i Trøndelag fylkeskommune skal bruke privat PC på skolen. Skolen har ikke PCer til utlån utover dagsutlån. Det er viktg at eleven har PC tilgjengelig ved skolestart.

Elevene vil få opplæring i hvordan de skal koble seg til fylkeskommunens trådløsnett i løpet av de første skoledagene. De vil være brukere på fylkeskommunens trådløsnett, og må sette seg inn i og akseptere fylkeskommunens IKT- reglement.
Les mer om Elev-PC ordningen under, bestillingsfrist for å få PC til skolestart er 10. august: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/

6. SKOLESKYSS 
For skoleåret 2019-2020 skal du søke digitalt om skoleskyss på egen søknadsportal.

Nettadresse: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Alle elever som har rett på skoleskyss, må hvert år søke på nytt digitalt. Søknad om avstandsskyss (minst 6 km en veg mellom bosted og skole)

Her har du oversikt over bussrutene: https://web.trondelagfylke.no/skjetlein-videregaende-skole/praktisk-informasjon/bussruter/

 7. SKOLENS INTERNAT
Skolen har elevinternat med 27 enkeltrom, hybelprisen er 4 400,- kroner pr.måned (inkl. strøm, internett og middag de 4 første skoledagene i uka.

Det er tilsatt miljøarbeider/hvilende nattvakt for å veilede elevene, bidra til aktiviteter, ha brannvakt og påse at internatreglementet blir overholdt. Miljøarbeider er til stede i tidsrommet 19:00 (22:00 på søndag) til 06:30. Kantina er åpen for kjøp av frokost, formiddagsmat og drikke hver skoledag. Det er kjøleskap på hvert rom og te-kjøkken i 1. etasje og TV stue i 2. etasje. Elevene må selv ha med sengetøy, spisebestikk, vaskemiddel m.m. 

Internatplassen er knyttet til skoletilbudet og kan ikke opprettholdes hvis eleven ikke har elevstatus. Internatreglementet inngår som en del av skolereglementet. Internatet er forbeholdt elever som ikke kan komme seg til skolen med ordinær skoleskyss.

De som ønsker å bo på internatet, søker via hjemmesida så snart som mulig. Bekreftelse på tildeling av hybel skjer fortløpende etter ca. 07.08.17. Ved tildeling av hybel: returneres utfylt og signert leiekontrakt til skolen snarest, før innflytting. Leiekontrakten vil bli utsendt sammen med brev om tildelt hybel.  Nøkkel leveres ut ved frammøte.

8. DIVERSE

Undervisningsdagen avvikles innenfor følgende tidsrammer: 

 

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Start

08:15

08:15

08:15

08:15

08:15

Slutt

15:45

15:45

14:05

14:55

14:55

 

Velkommen til et positivt skoleår ved Skjetlein videregående skole! 

Med hilsen

Helèn Pedersen

Rektor

Sist oppdatert 26.07.2019