Rusforebyggende plan

Hvordan jobber vi på Skjetlein med det rusforebyggende arbeidet?

 • Bevisstgjøring og informasjon om rus og aktuelle temaer gjennom skolens snapchatkonto.
 • Relasjonsbygging, holdningsarbeid og samtaler mellom lærer/miljø og elevene.
 • Skolen arrangerer årlig temadag i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. 
 • Besøk fra politi og uteseksjonen jevnlig.
 • Gjennom ordensreglementet får elevene et tydelig signal om det at det er nulltoleranse for besittelse og bruk av rus.
 • Skolens miljøgruppe har fokus på å være tilgjengelig i skolemiljøet, og bruker mye tid på å være sammen med elevgruppa både i klasserom og fellesområder.

Prosedyre ved mistanke om rusmiddelbruk i skoletiden

Ved erkjennelse/mistanke om rus:

 • Eleven tas ut av miljøet for en prat. 
 • Ved mistanke om aktiv rus mister eleven tilgang til verksteder eller øvingsarenaer der eleven kan være til skade for seg selv eller andre. 
 • Kontakt kontaktlærer/miljøpersonalet/elevtjenesten for bistand og hjelp til å vurdere situasjonen. 
 • Er det bekreftet eller sterk mistanke om at eleven er påvirket av rusmidler, er i besittelse av eller har omsatt rusmidler på skolens område, er dette en disiplinærsak og ledelsen varsles. 
 • Ledelsen tar ansvar for videre tiltak.
Sist oppdatert 12.08.2022