Rutine for behandling av klager på opplæringen

Denne rutinen gjelder behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen. I enkelte tilfeller vil en klage på opplæringen samtidig omhandle elevens skolemiljø, jamfør opplæringslovens kapittel 9a.

Sist oppdatert 10.08.2022