Mobbing og trakassering

Trøndelags første mobbeombud Gitte Franck Sehm skal passe på at barn og unge har et trygt og mobbefritt miljø i skoler og barnehager. Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud. Både barn, elever og foresatte kan ta kontakt for hjelp og veiledning, Målet er at veien til å få hjelp skal bli kortere for de som ikke har en mobbefri hverdag.

Sist oppdatert 19.04.2018