Billettkontroll

Vi har mottatt denne som beskriver elevenes ansvar...

Gjennomføring av selve reisen (gjelder skolelinjer)

Reise til skolen

  • Alle reisende har inngang på fremdør.
  • Reisende registrerer billett/t:kort skole eller viser billett til sjåfør.
  • Dersom t:kort skole mangler skal sjåfør informere om lånekort på skolen, og at dette må hentes ut for hjemreise.
  • Reisende uten rett til fri skoleskyss løser billett på ordinær måte (app, SMS, t:kort, kontant).

 Reise fra skole

  • Alle reisende har inngang på fremdør.
  • Reisende registrerer billett/t:kort skole eller viser billett til sjåfør.
  • Dersom t:kort skole mangler skal ordinær billett kjøpes.
  • Reisende uten rett til fri skoleskyss løser billett på ordinær måte (app, SMS, t:kort, kontant).

 

Ved mangel av reisebevis for de med rett til fri skoleskyss - lånekort

 • Dersom elev mangler reisebevis t:kort skole på tur til skole, skal elevene få bli med til skolen.
 • Sjåfør skal informere om lånekortordningen til skolen.
 • Elev må henvende seg til skolen for lånekort.
 • På reise hjem fra skole skal alle elever har reisebevis t:kort skole/lånekort. Ved mangel på reisebevis må ordinær billett kjøpes.

 

Gjennomføring av billettkontroll

 • Kommunene vil få informasjon ca 1 måned før billettkontroll skal gjennomføres i de ulike områder.
 • Kommunene informerer videre til elever/foresatte at billettkontroll vil kunne komme ila. neste måned.
 • Ved billettkontroll utført av AtB på barneskoler skal skolen få beskjed dagen før kontrollen.
 • Billettkontroll på skolelinjer til grunnskoler skal gjennomføres i sivil bekledning, men med synlig bevis/ID.
 • Alle reisende slippes om bord etter gjeldende rutiner mht billettkjøp.
 • Billettkontrollør sjekker med sjåfør før oppstart av kontroll om det er spesielle hensyn eller annen info som er viktig for gjennomføringen.
 • Sjåfør varsler om billettkontroll over høyttaler og ber alle ha billetten klar for visning.

 

Med vennlig hilsen
Knut Espen Øyan
Seksjonsleder trafikk og beredskap   

Sist oppdatert 31.08.2022