Kontaktinformasjon

Telefonnummer til skolen: 74 17 60 60, kontaktinformasjon til den enkelte ansatt finner du under "Finn ansatt" .
E-post: postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 29.05.2019