Kontaktinformasjon

Telefonnummer til skolen: 74 17 60 60, kontaktinformasjon til den enkelte ansatt finner du under "Finn ansatt"
E-post: postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 19.04.2018